Raamovereenkomst Hoppinzuilen

Met deze aanneming wil het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een solide oplossing voor het leveren, plaatsen en onderhouden van Hoppinzuilen, inclusief de opmaak en het plaatsen van kaarten, informatie en iconen (zie website AWV). De Hoppinzuilen binnen de raamovereenkomst zijn informatiezuilen met analoog kaartmateriaal en iconen. Zij hebben tot doel reizigers te informeren omtrent vervoers- en overstapmogelijkheden en andere diensten. Met deze overeenkomst streeft AWV tevens naar gelijkvormigheid in Hoppinzuilen op Hoppinpunten in heel Vlaanderen.

AWV treedt in dit kader op als aankoopcentrale en als deelnemende entiteit. AWV verzorgt de opdrachtdocumenten, de gunning, de sluiting van de overeenkomst. De coördinerende rol van de AWV blijft echter beperkt tot verantwoordelijkheid voor het toezicht op de
uitvoering van de aankoopcentrale in zijn geheel.

De in het bestek vermelde overheden Vlaanderen kunnen zich als ‘deelnemende entiteit’ aansluiten bij deze raamovereenkomst en Hoppinzuilen bestellen conform de bepalingen in de raamovereenkomst. De bestekdocumenten van de raamovereenkomst kunt u hier terugvinden. De overeenkomst heeft een maximale duur van 48 kalendermaanden en bestaat uit 2 deelopdrachten:

  • Deelopdracht ‘leveringen en werken’: Deze deelopdracht omvat het opmaken, leveren en plaatsen van de grote analoge zuil (al dan niet met pv-installatie) en de minizuil. Ook het leveren en plaatsen van wegwijzers en het opmaken van een as-built-BIM-model maken deel uit van deze deelopdracht. Verschillende onderdelen kunnen tevens afzonderlijk besteld worden (demonteren, opbreken, leveren en plaatsen, maar eveneens het afzonderlijk opmaken of aanpassen van de informatieposter (bij een eerder geplaatste zuil), enz.) Ook het onderhoud tijdens de waarborgperiode is inbegrepen in deze deelopdracht. Meer informatie hierover vindt u in het bestek of het aanvraagformulier.
  • Deelopdracht ‘onderhoud na waarborgperiode’: Deze deelopdracht kan pas aangevraagd worden op de datum van definitieve oplevering van iedereen bestelling. De deelnemende entiteiten zijn niet verplicht een opdracht ‘onderhoud na waarborgperiode’ te bestellen. De informatie wordt later toegevoegd.

Gemeenten die zich wensen aan te sluiten bij de raamovereenkomst dienen deze toetredingsovereenkomst van AWV te ondertekenen, waarna zij dit stappenplan kunnen doorlopen.