Onderhoud na waarborgperiode

U kunt kiezen om na de waarborgperiode opnieuw onderhoud bij te bestellen*. Zo blijven de zuilen netjes en in goede staat voor een optimale gebruikerservaring. De duur van deze bestelling loopt voor 4 jaar.

Stap 1: Vraag offerte aan via de website: ‘aanvraag’ dit valt onder raamovereenkomst AWV PCO/TOP/2022/1

Stap 2: Ter bevestiging van uw bestelling moet de deelnemende entiteit een afzonderlijke bestelbrief afleveren aan de opdrachthouder. Dit kan door deze bestelbrief te mailen naar: mobx@publiekeruimte.info

Stap 3: Wij bevestigen binnen de 5 werkdagen uw bestelling

Stap 4: De opdracht per deelnemende entiteit vangt aan de eerste dag van de maand die volgt op de
definitieve oplevering van de afgewerkte installatie.

Wat valt er onder periodiek onderhoud

  • Stabiliteit: Er wordt gecontroleerd of de zuil nog stevig vast staat. Ook worden de bouten langs de binnenkant van de zuil periodiek gecontroleerd.
  • Netheid: Zowel de binnen- als buitenkant van de zuil wordt gereinigd met een geschikt middel (conform de heersende regelgeving – VLAREM II).
  • Schade: De zuil wordt gecontroleerd op eventuele schade (roest, krassen, stickers van derden,…). Indien mogelijk wordt de schade meteen hersteld tijdens de reguliere onderhoudsronde. Stickers van derden worden meteen verwijderd. Van ernstige schade wordt een schadedossier opgesteld om op een later tijdsstip te herstellen. Geconstateerde ‘averijen’ worden na het preventief onderhoud gemeld.

Het standaard onderhoud wordt vier maandelijks uitgevoerd. Afwijkingen hierop kunnen aangevraagd worden.

*Deze opdracht vangt aan op de datum van de definitieve oplevering van iedere bestelling. Ter bevestiging ervan wordt een afzonderlijke bestelbrief afgeleverd door de deelnemende entiteit. De deelnemende entiteiten houden zich het recht voor de opdracht “onderhoud na waarborgperiode” niet te bestellen. In dit geval kan de opdrachtnemer geen enkel recht op enige vergoeding doen gelden.