Over MobX

Met MobX wil Infopunt Publieke Ruimte de reiservaring van weggebruikers die zich multimodaal verplaatsen, optimaliseren en hen wegwijs maken met de verschillende diensten op en rondom Hoppinpunten.  

Met MobX wil Infopunt Publieke Ruimte ‘verbinden’: verbinden van vervoersmodi (multimodale verplaatsing en modal shift), maar eveneens verbinden van weggebruiker en beleid, samenbrengen van partners.

Met MobX wil Infopunt Publieke Ruimte de positie van de voetganger versterken. Een positieve ervaring als voetganger binnen een multimodale verplaatsing, heeft een grote impact op de verplaatsingskeuze van weggebruikers. Voetgangers en openbaar vervoer en eveneens voetgangers en deelmobiliteit gaan hand in hand.

Met MobX wil Infopunt Publieke Ruimte de Vlaamse openbare besturen op de verschillende beleidsniveaus ondersteunen bij de realisatie van kwaliteitsvolle Hoppinpunten. Met MobX ontzorgen we de lokale besturen bij het implementeren van Hoppin en het up-to-date houden van hun data.

MobX voorziet daarvoor in speciaal ontwikkelde interactieve en analoge informatiezuilen en schermen, een data-managementplatform en gebruikerstoepassingen. Meer hierover lees je onder aanbod.