Aanbod

Het aanbod van MobX kunnen we onderverdelen in 3 luiken:

  • MobX-informatiezuilen
  • MobX-dataplatform en bijhorende diensten
  • MobX-toepassingen

Een geschikte MobX-zuil voor elke locatie

MobX voorziet in verschillende types informatiezuilen met een unieke vormgeving. De karakteristieke zuilen informeren de gebruiker over de aanwezige diensten op het mobipunt of Hoppinpunt. In Vlaanderen maken de zuilen het nieuwe vervoersconcept “Hoppin” zichtbaar in het straatbeeld. De toepassing van de Hoppin-merkarchitectuur op de zuilen werd daarom afgestemd met en goedgekeurd door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. De MobX-zuilen werden door AWV weerhouden in het kader van het raamcontract “Hoppinpunten”. Vlaamse openbare besturen kunnen toetreden tot de raamovereenkomst van het Agentschap Wegen en Verkeer en kunnen zonder bijkomende administratieve beslommeringen de MobX-infozuilen* bestellen. 

Meer informatie hierover vindt u hier.

Actuele data via de MobX-API

Met het MobX-dataplatform ondersteunt Infopunt Publieke Ruimte steden en gemeenten en andere wegbeheerders om de data over hun Hoppinpunten actueel te houden. Deze data stellen wij via de MobX API beschikbaar aan derden, zoals bijvoorbeeld de Hoppincentrale. De zuilen en de bijhorende dienstverlening zorgen dus meteen voor de verplichte infrastructuur om data-uitwisseling mogelijk te maken. Dit vormt een van de voorwaarden om als Hoppinpunt erkend te worden. Overheden kunnen deze data in hun eigen website integreren, ook derden kunnen er gebruik van maken. De data van uw Hoppinpunten wordt op deze manier wijd verspreid, dit ten gunste van de gebruikers.

MobX-toepassing toont Hoppinpunten en hun diensten

Met de MobX-toepassingen richten we ons naar de gebruikers van de Hoppinpunten. Een goede reiservaring zet aan tot meer. Met de MobX-zuilen geven we gebruikers op het terrein de informatie over de diensten op het Hoppinpunt. Waar vind ik de deelfiets? Waar staat de fietsherstelzuil? Zijn er ergens lockers? enz. Met de MobX-toepassingen gaan we een stap verder. Via computer of smartphone kunnen gebruikers het netwerk aan Hoppinpunten bekijken en informatie van elk individueel Hoppinpunt opvragen. Ook realtime data worden in de toekomst opgenomen.


* De digitale informatiezuil MobX-Touch, maakt geen deel uit van de raamovereenkomst PCO/TOP/2022/1.