Partners

Partners

De raamovereenkomst wordt uitgevoerd door Trafiroad en Infopunt Publieke Ruimte (VGB vzw). Zij kunnen daarbij rekenen op de ondersteuning van Arcadis Belgium nv en Mobipunt vzw.


Trafiroad is hoofdcontractant van deze overeenkomst. Trafiroad volgt de administratie op en staat in voor de plaatsing van de Hoppinzuilen en de voorbereiding daarvan.


Infopunt Publieke Ruimte staat in voor de zogenaamde ‘lokale integratie’ (naamgeving, verzamelen dienstenaanbod, cartografie en lay-out, terugkoppeling) van de zuilen en zorgt voor de opvolging van het luik BIM binnen dit project.


Arcadis Belgium nv ondersteunt Infopunt Publieke Ruimte bij het opzetten van BIM en levert bijkomende capaciteit op vlak van GIS en cartografie bij een te groot aantal bestellingen.


Mobipunt vzw geeft beleidsmatige ondersteuning en advies zodat de uitvoering van dit project zo goed als mogelijk is afgestemd met de visie vanuit het Departement Mobiliteit en Openbare Werken verantwoordelijk voor de uitrol van het vervoersconcept Hoppin.