Klachten en calamiteiten

Indien u een klacht heeft over een van de geleverde producten of u stelt een calamiteit vast, dan volgt u de procedure ‘klachten en calamiteiten’. U gaat als volgt te werk

Stap 1

Via onderstaande links kan u een klacht of calamiteit melden:

Stap 2

Van zodra de calamiteit geregistreerd is, wordt een bevestiging teruggemeld aan de hand van een calamiteitenregistratienummer, dit binnen de 3 werkdagen. Zowel de melder als de aanbesteder worden hiervan op de hoogte gebracht.

Stap 3

Uit de beschikbare voorlopige of definitieve-opleveringsdocumenten en bijhorend beeldmateriaal zal blijken of de calamiteit ten laste van de opdracht-nemer valt. Indien dit aantoonbaar niet het geval is, zal de melder binnen de 5 werkdagen een bestek ontvangen om de calamiteit op te lossen. Hiervoor dient hij zijn schriftelijk akkoord te geven bij het gestelde bestek, door dit goedgekeurd door te sturen naar hoppin-AWV@trafiroad.be. Dienstbevelen dienen conform bestek bevestigd te worden door aangetekend schrijven

Stap 4

Binnen de 30 werkdagen, na ontvangst van goedkeuring bestek OF na calamiteit binnen de waarborgdefinitie, zal het dossier ter plaatse opgelost worden. Na het beëindigen van het calamiteitsdossier worden de aanbesteder en de melder bericht via mail. De aanbesteder kan ten allen tijde een overzicht ontvangen alle dossiers, doorlooptijden en acties.