Grote analoge informatiezuil

De MobX L

Het type MobX-L betreft een groot model zuil dat ruimte biedt aan een tweetal informatievensters. Deze informatievensters kunnen – evenals het baken met hoppinlogo bovenaan de zuil – verlicht worden indien gewenst. Bij de plaatsing is het aangeraden om een wachtbuis te voorzien voor eventuele stroomvoorziening, maar dit is niet noodzakelijk. Aan de achterzijde van de zuil is een servicedeur voorzien die toegang biedt tot de kaders waarin de informatieposters kunnen worden bevestigd. De buitenmaten zijn gelijk aan die van de MobX-touch en de merkarchitectuur wordt op dezelfde wijze toegepast. De informatiepanelen worden bij bestelling opgemaakt door Infopunt Publieke Ruimte. Het betreft lichtdoorlatende informatiepanelen die achter elk van de vensters bevestigd kunnen worden. Het voordeel van een dubbel venster is enerzijds de zichtbaarheid van de informatie van alle zijden, en anderzijds biedt het de mogelijkheid om bijkomende informatie te geven over de buurt door bijvoorbeeld een kaart op grotere schaal.